Ostrava - Jih

Úřad městského obvodu Ostrava - Jih

Městský obvod Ostrava-Jih se rozhodl stávající systém povýšit na nejnovější verzi. K jednání zastupitelstva využívali starší verzi mobilního drátového systému. Ovšem vzhledem k dlouholetému využívání systému se městský obvod rozhodl hlasovací systém inovovat. Sál je nyní vybaven hlasovacím systémem HER Buit-In v5 zabudovaným ve stolech, který lze také, mimo klasické zastupitelské využití, využívat pro konferenčí způsob jednání, čili bez jakéhokoliv software a formou neřízené diskuse.

Sál je nyní osazen 48 hlasovacími jednotkami.
Datum realizace: červen 2018

Instalované technologie:

  • HER
  • Built-In v5 - zabudované
  • HER SIE
  • Všechna práva vyhrazena - BitEST - Zdeněk Němec