Kraj Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina

 Krajský úřad kraje Vysočina se rozhodl pořídit nové hlasovací zařízení. Předešlé hlasovací zařízení bylo taktéž zabudované ve stolech zasedacího sálu, ale velikostně odlišné od námi dodávaného systému. Z důvodu zachování estetičnosti byl na zakázku vytvořen unikátní design hlasovací jednotky s logem kraje na spodní části a zpětným odposlechovým reproduktorem na boku jednotky. Sál byl vybaven i třemi HD-SDI kamerami ovládané systémem HER CPS. Hlasovací systém HER byl napojen na nově nainstalovanou audio/video techniku a stávající LED panel, na které se zobrazují aktuální informace o projednávání.

Sál je nyní osazen 62 hlasovacími jednotkami.
Datum realizace: srpen 2015

Instalované technologie:

  • HER
  • Built-In v5 - zabudované
  • HER SIE
  • HER CPS
  • HD-SDI kamery
  • HER TSC (modul chairman)
  • Všechna práva vyhrazena - BitEST - Zdeněk Němec