Česká Třebová

Městský úřad Česká Třebová

V muzeu města, kde se nachází sál pro jednání zastupitelstva města Česká Třebová byla provedena instalace nového hlasovacího systému HER Built-In v5 v mobilní verzi. Pro město byl instalován i modul HER VP (Voting Proposals) sloužící k tvorbě, editaci a zobrazení projednávaného usnesení. Upravené znění usnesení je okamžitě připojeno k elektronickým i tištěným výsledkům hlasování.

Sál je nyní osazen 27 hlasovacími jednotkami.
Datum realizace: březen 2019

Instalované technologie:

  • HER
  • Built-In v5 - mobilní
  • HER SIE
  • HER VP (usnesení)
  • Všechna práva vyhrazena - BitEST - Zdeněk Němec